Wie zijn wij

Een heemkundige studiekring met contribuerende leden; een deel van die leden werkt bovendien actief mee in Commissies en Studiegroepen.

Wij willen onze woonomgeving onderzoeken en de kennis daarover vastleggen, bewaren en bekendmaken.

Primair richten wij ons op ons eigen werkgebied. Dat omvat de gemeente Eersel met name de kerkdorpen Duizel, Eersel, Steensel, de gemeente Bergeijk, met name de kerkdorpen Riethoven en Westerhoven en de gemeente Bladel met name het kerkdorp Hoogeloon en de gemeente Veldhoven met uitzondering van kerkdorp Zeelst. Dit, op het eerste oog geografisch wat merkwaardig gebied, vormt zijn oorsprong in het verleden. Wij zijn namelijk kort na de Tweede Wereldoorlog begonnen als vereniging voor het hele gebied ten zuidwesten van Eindhoven dat bekend staat als de Kempen, ook wel aangeduid als de streek van de Acht Zaligheden. Onze naam ontlenen we er nog aan. In de loop der tijd deed de ontwikkeling zich voor dat er groepen zich meer wilden specialiseren. Zodoende zijn er in goed overleg een aantal nieuwe verenigingen en historische stichtingen ontstaan. Ons huidige werkgebied vormt daardoor als het ware een ‘residu’ van het oorspronkelijke werkgebied.

Voor hun onderzoek maken onze commissies en studiegroepen, maar ook individuele leden, gebruik van gegevens uit bibliotheken en archieven, van wat uit overlevering naar ons toe komt, wat afleesbaar is uit monumenten, uit toponiemen (veldnamen), uit flora en fauna, enzovoorts.

De gegevens worden bewaard in velerlei vormen, zoals aantekeningen, databanken, foto, film en geluidsbanden. De kennis wordt toegankelijk gemaakt via digitale systemen en systematische opslag.

De kennis wordt ook verspreid via boeken, via publicaties in tijdschriften en via lessen, lezingen, tentoonstellingen en excursies.

Voor de inhoud van de werkzaamheden verwijzen we graag naar het onderwerp:

“Wat is Heemkunde”